σαν σημερα

dgdgs

Σαν σήμερα ...στις 12 Φεβρουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 12/02/2013 02:00 - Τελευταία Ενημέρωση: 12/02/2013 02:00

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία

 Σαν σήμερα ...στις 10 Φεβρουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 09/02/2013 23:25 - Τελευταία Ενημέρωση: 09/02/2013 23:25

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία

 

Η σημερινή πρώτη Κυριακή των Απόκρεω φαίνεται, ότι δεν θα σημειώση και εξαιρετικήν κίνησιν. Οι λόγοι είναι πολλοί. Ένας δε ο σοβαρότερος, η προφύλαξις από της καιρικής καταστάσεως, η οποία δεν επιτρέπει Πιερρότους και Κολομβίνας. Διότι ένα ελαφρόν κρυολόγημα δεν είναι δύσκολο να φιλοδωρήση σε κανένα την γρίππην, η οποία μέχρι της άλλης Κυριακής θα τον κάμη σωστό καρναβάλι…  Εννοείται, ότι όσοι θέλουν να μασκαρευθούν δεν πρέπει να φοβηθούν τας γραμμάς αυτάς.

 Σαν σήμερα ...στις 9 Φεβρουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 09/02/2013 00:59 - Τελευταία Ενημέρωση: 09/02/2013 00:59

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία

 

 

Ο δεκανεύς του 8ου Πεζ. Συντάγματος Βασ. Σερεμετάκης διατελών εν αδεία εφόνευσε δια λόγους τιμής εις το εν Αρεοπόλει ξενοδοχείον του Ιωάννου Μπεχράκη την εξαδέλφην του Ευαγγελίαν Γ. Σερεμετάκη πυροβολήσας κατ’ αυτής τρις δια περιστρόφου. Ο δράστης συνελήφθη αμέσως μετά την πράξιν του.

 Σαν σήμερα ...στις 8 Φεβρουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 07/02/2013 22:19 - Τελευταία Ενημέρωση: 07/02/2013 22:19

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία

 

ΕΠΙΤΥΧΩΣ διεξήχθη ο χθεσινός παιδικός χορός εν τη αιθούση του Εμπορικού Συλλόγου, συνοδευθείς και υπό της ορχήστρας. Ο χορός ήρχισε την 4 μ.μ. παραταθείς επί πολύ.

 

-Οι αποκριάτικες ημέρες περνούν απαρατήρητες εις την πόλιν μας. Κανένα ντόμινο, ούτε μάσκα ενεφανίσθη. Ο λήξας πόλεμος εξηφάνισε βλέπετε και τας συνηθείας.

 Σαν σήμερα ...στις 7 Φεβρουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 07/02/2013 00:02 - Τελευταία Ενημέρωση: 07/02/2013 00:02

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία 

 Σαν σήμερα ...στις 6 Φεβρουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 06/02/2013 07:14 - Τελευταία Ενημέρωση: 06/02/2013 07:14

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία

 

Ο Νομάρχης Δεδούσης υπέβαλε προς το Υπουργείον της Συγκοινωνίας κατάστασιν των συνθηκών της υδρεύσεως της πόλεως Καλαμών και των κυριωτέρων πόλεων του Νομού μας, εν τη οποία υποδεικνύει την ανάγκην και τα μέσα της βελτιώσεως της υδρεύσεως, όπου ενδείκνυται αύτη. Η χρησιμοτάτη αύτη στατιστική αποβλέπει εις το να παρασχεθούν προς το Υπουργείον λεπτομερείς πληροφορίαι των συνθηκών της υδρεύσεως εν τω Νομώ μας και των μέτρων τα οποία πρέπει να ληφθούν προς συστηματικωτέραν τοιαύτην.Σαν σήμερα ...στις 5 Φεβρουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 05/02/2013 07:27 - Τελευταία Ενημέρωση: 05/02/2013 07:27

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία

 

Η πόλις μας το Σάββατο και η Μεσσηνία ολόκληρος επανηγύρισε την επέτειον εορτής της Υπαπαντής του Κυρίου. Ο Μητροπολιτικός Nαός καταστόλιστος απετέλει το κέντρο προς ον αθρόοι κατευθύνοντο οι προσκυνηταί εξ όλων των σημείων της πόλεώς μας.

Η πόλις επίσης είχε περιβληθή την εορτάσιμον όψιν της. Σημαιοστόλιστος ολόκληρος εφανέρωνε το εξαιρετικόν της ημέρας.

 Σαν σήμερα ...στις 4 Φεβρουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 03/02/2013 22:04 - Τελευταία Ενημέρωση: 03/02/2013 22:04

 

Γεγονότα

 Σαν σήμερα ...στις 4 Φεβρουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 03/02/2013 22:04 - Τελευταία Ενημέρωση: 03/02/2013 22:04

 

Γεγονότα

 Σαν σήμερα ...στις 3 Φεβρουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 03/02/2013 21:50 - Τελευταία Ενημέρωση: 03/02/2013 21:50

Γεγονότα

 

 Σελίδες