Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...


Πρώτη Δημοσίευση: 24/10/2019 20:15 - Τελευταία Ενημέρωση: 24/10/2019 20:15
Ο καιρός υπέστη νέας μεταβολάς, αποτέλεσμα των οποίων υπήρξε να πυκνωθούν αι τάξεις των κρεβατωθέντων συμπολιτών.
 
-Η χθεσινή τιμητική της δίδος Νέζερ έσχε μοναδικήν επιτυχίαν. Ιδία εις τον χορόν της «Ζιγκολέτ» το χορευτικόν ζεύγος Νέζερ – Ιατρού υπήρξεν αμίμητον, δι’ ο δικαιότατα κατεχειροκροτήθη.
 
-Ο κινηματογράφος του λαού συγκεντρώνει κάθε βράδυ αρκετόν κόσμον. Η παράτασις της καλοκαιρίας έχει ως αποτέλεσμα να παρατείνεται η νυκτερινή ζωή περισσότερον από άλλοτε δια την εποχήν.
 
-ΑΙ πυκνώτεραι συγκεντρώσεις γίνονται εις το Ζυθοπωλείον των Φλέσσα και Θωμοπούλου, το οποίον έχει τους πιστοτέρους θαμώνας.
 
-ΠΡΟΧΘΕΣ την 8.30 μ.μ. διασκεδάζοντες εν τη συνοικία Αναλήψεως οι Ιω. Κανέλλης, Δημ. Παρασκευάκος, Γ. Καωνής, Βασ. Κουμανάκος και Γ. Καβαλλιεράτος μετά των αοιδών Νίνας Αθανασίου και Κούλας Πηγαδιώτου διετάρασσον την κοινήν ησυχίαν. Άπαντες συνελήφθησαν κατόπιν αντιστάσεως παρά των αστυνομικών οργάνων και παρεπέμφθησαν εις το αυτόφωρον Πλημμελειοδικείον.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου