Στις 22 Οκτώβρη νέα δημοπρασία για ακίνητο στο λιμάνι Κυπαρισσίας

Πρώτη Δημοσίευση: 17/10/2019 17:47 - Τελευταία Ενημέρωση: 17/10/2019 17:47
Την Τρίτη 22 Οκτωβρίου, στις 12.00 το μεσημέρι, στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Μεσσηνίας στην Καλαμάτα θα διενεργηθεί επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση χρήσης ακινήτου στη χερσαία ζώνη λιμένος Κυπαρισσίας με εμβαδόν 135 τ.μ. περίπου, του "Μαρστέλου" όπως είναι γνωστό στην περιοχή.
Ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, επαγγελματικής χρήσης, με ελάχιστο μηνιαίο όριο ανταλλάγματος χρήσης το ποσό των 600 ευρώ, πλέον τέλους χαρτοσήμου (3,6%) και ΕΚΟΕΜΝ (3%), με ετήσια νόμιμη αύξηση. Η διάρκεια της παραχώρησης θα είναι 6 χρόνια, από την έγκριση της απόφασης παραχώρησης από την ΑΔΠΔΕΙ.
Για να γίνει δεκτός στη δημοπρασία ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να καταθέσει στην επιτροπή του διαγωνισμού ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσό ίσο με το προτεινόμενο ελάχιστο όριο μηνιαίου ανταλλάγματος, δηλαδή 600 ευρώ. Υπομίσθωση δεν επιτρέπεται και συνεπάγεται την έξωση του παραχωρησιούχου και παντός τρίτου. Το αντάλλαγμα προκαταβάλλεται εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε ημερολογιακού μήνα. Ο παραχωρησιούχος δε δικαιούται να ζητήσει τη μείωση του ανταλλάγματος από την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να διατηρεί το χώρο σε καλή κατάσταση και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προξενηθεί, υποχρεούμενος για την αποκατάστασή της. Τον παραχωρησιούχο βαρύνουν τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης και για δύο κατά ανώτατο όριο επαναλήψεις του διαγωνισμού σε δύο εφημερίδες.
Τα πρακτικά της δημοπρασίας υπόκεινται στην έγκριση της Λιμενικής Επιτροπής Μεσσηνίας η οποία θα αποφανθεί με πράξη της που θα εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Ν. Μεσσηνίας, οδός Μιαούλη 30 στην Καλαμάτα.

Του Ηλία ΓιαννόπουλουΠροσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις