Το προσχέδιο του Προϋπολογισμού και το Τεχνικό Πρόγραμμα 2020 στο Δήμο Καλαμάτας

Πρώτη Δημοσίευση: 21/08/2019 17:42 - Τελευταία Ενημέρωση: 21/08/2019 17:42
Καταρτίσθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών το προσχέδιο προϋπολογισμού Δήμου Καλαμάτας έτους 2020, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ με αρ. 38347/2018 των Υπουργών Εσωτερικών - Οικονομικών (ΦΕΚ 3086/28-7-2018, τ. Β΄) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2020» και τις προτάσεις των Υπηρεσιών του Δήμου.
Το προσχέδιο υπεβλήθη στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαβούλευσης (αντιδήμαρχο Αθανάσιο Ηλιόπουλο) και στον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας (το Δήμαρχο), για τις κατά νόμον ενέργειες. Θα ακολουθήσει η υποβολή του προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Επίσης, το Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας για το 2020 διαβιβάζεται για γνωμοδότηση στην Επιτροπή Διαβούλευσης και θα ακολουθήσει η εισαγωγή του στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας για έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Στη συνέχεια, το Δημοτικό Συμβούλιο θα κληθεί να το ψηφίσει.
Επιπλέον, όπως ανακοινώθηκε, σε συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα του 2020 καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Καλαμάτας, την Πέμπτη 29 Αυγούστου, στις δύο μετά το μεσημέρι, στο νέο Δημαρχείο.
Όπως σημειώνεται στη σχετική πρόσκληση, "παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 1/2019 συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος της οδού Αθηνών 99, στο ισόγειο του Α΄ κτιρίου (νέο Δημαρχείο), την Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019 και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων: Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας, οικον. έτους 2020. Προϋπολογισμός Δήμου Καλαμάτας, οικον. έτους 2020.
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την 30 η Αυγούστου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία".Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις