Ανοίγει ο δρόμος για χωριστές φορολογικές δηλώσεις συζύγων

Πρώτη Δημοσίευση: 11/03/2018 18:21 - Τελευταία Ενημέρωση: 11/03/2018 18:21
Μονόδρομο αποτελεί για τη φορολογική διοίκηση η δυνατότητα υποβολής ξεχωριστών δηλώσεων μεταξύ συζύγων, μετά και την απόφαση 330/2018 του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με την απόφαση αυτή δικαιώθηκε φορολογούμενος ο οποίος είχε ζητήσει από τη ΔΟΥ, για το χρονικό διάστημα από το φορολογικό έτος 2016 και στο εξής, να μπορεί να υποβάλει χωριστή ηλεκτρονική δήλωση φόρου του εισοδήματός του και όχι και του εισοδήματος της συζύγου του, να εκδίδεται χωριστό εκκαθαριστικό, να προσδιορίζονται χωριστά το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης (δίχως άθροιση ή συμψηφισμό κατά τα ανωτέρω) και οι τυχόν δόσεις πληρωμής.
Το Σ.τ.Ε. αποφάσισε ότι ο φορολογούμενος (όπως, κατ' επέκταση, και η σύζυγός του) έχει το δικαίωμα να υποβάλλει αυτοτελώς δήλωση φόρου περί του εισοδήματός του, σύμφωνα με το ν. 4172/2013 ( παρ.1, άρθρο 67).
Οι δικαστές σημειώνουν ότι ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος έχει διατηρήσει για το σύζυγο, ο οποίος είναι υπόχρεος μόνο για το φόρο που αναλογεί στο δικό του εισόδημα, την υποχρέωση να υποβάλει τη δήλωση και για το εισόδημα της συζύγου, μολονότι αυτή μόνη είναι υπόχρεη για το φόρο, τα τέλη και τις εισφορές που αναλογούν σε αυτό. Δηλαδή, δεν πρόκειται περί (ουσιαστικού) υποχρέου και βαρυνόμενου με το φόρο. Εξάλλου, οι λόγοι οι αναγόμενοι στην αντιμετώπιση τεχνικών δυσχερειών, που θα προκαλούσε η υποβολή χωριστής δήλωσης από τους συζύγους (αύξηση του αριθμού των δηλώσεων, καθυστέρηση στην εκκαθάρισή τους, σύνταξη διπλών χρηματικών καταλόγων), έχουν εκλείψει προ πολλού, λόγω και της εν τω μεταξύ αλματώδους προόδου της τεχνολογίας, τις δυνατότητες της οποίας υποχρεούται να αξιοποιεί η φορολογική Διοίκηση, προς εξυπηρέτηση του έργου της.
Στην απόφαση του Σ.τ.Ε. συνέβαλε και έγγραφο της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), το οποίο εστάλη στο δικαστήριο και το οποίο συνεπιχειρεί αναλόγως. Αναφέρει, επίσης, ότι εξετάζεται η δυνατότητα προσαρμογής του συστήματος της εκκαθάρισης των δηλώσεων φόρου εισοδήματος με βεβαίωση σε κάθε σύζυγο χωριστά.
 
Του Παναγιώτη Ξεροβάσιλα
 
Οικονομολόγος/ Νομικός
 
 
*****ερωταπαντήσεις
Μας ρωτάτε, σας απαντάμε****

 
 
Αίτηση ρύθμισης από ασφαλισμένους ΟΓΑ – ΕΤΑΑ
Ερώτηση: Πότε μπορούν οι ασφαλισμένοι του τέως ΟΓΑ να υποβάλουν αίτηση για ρύθμιση των οφειλών τους προς Δημόσιο και Φ.Κ.Α.;
Απάντηση: Οι ασφαλισμένοι του τ. ΟΓΑ που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση ρύθμισης (ύψους έως 50.000 ευρώ ανά πιστωτή) στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού για την ορθή απεικόνιση των τελικών οφειλών τους θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους μετά το Μάιο 2018, λόγω της παράτασης που έχει δοθεί από τον ΕΦΚΑ για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 μέχρι την 28/2/2018.
Ανάλογα ισχύουν και για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ (δικηγόροι, μηχανικοί, γιατροί), που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση ρύθμισης, οι οποίοι μπορούν μετά τις 19 Μαρτίου 2018, λόγω της παράτασης που έχει δοθεί από τον ΕΦΚΑ για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 μέχρι την 28/2/2018.
 
Πρόκληση απόλυσης από εργαζόμενο
Ερώτηση: Τι μπορεί να συμβεί, εάν ο εργαζόμενος προκαλέσει την απόλυσή του;
Απάντηση: Είναι συχνό πλέον φαινόμενο ο εργαζόμενος να… προκαλεί τον εργοδότη του να τον απολύσει. Οι λόγοι είναι πολλοί (ο εργαζόμενος πιστεύει ότι «δεν αξίζει να δουλεύει κανείς για τρεις και εξήντα» ή είναι κοντά στη σύνταξη και θέλει να «ξεκουραστεί» μια ώρα αρχύτερα ή ο εργοδότης της όντας «σε κρίση» δυσκολεύεται να καταβάλει μισθούς και μπορεί να καθυστερεί λίγο ή περισσότερο ή εκτιμά ότι με μια ικανοποιητική αποζημίωση», μπορεί να κάνει περισσότερα και καλύτερα πράγματα κ.ο.κ.).
Έτσι, λοιπόν, σήμερα περισσότερο από άλλοτε επιχειρείται εκ μέρους του μισθωτού μια σκόπιμη και δόλια προσπάθεια πρόκλησης της απόλυσής του, με στόχο τη λήψη τόσο αποζημίωσης απόλυσης όσο και επιδόματος ανεργίας.  Στην περίπτωση αυτή, ο εργοδότης δύναται να προβεί σε απόλυση του εργαζομένου χωρίς την καταβολή αποζημίωσης, ενώ οποιαδήποτε αξίωση του εργαζομένου για την εν λόγω αποζημίωση κρίνεται ως καταχρηστική, δεδομένου ότι η συμπεριφορά του απέβλεπε αποκλειστικά στη λήψη της αποζημίωσης απόλυσης. Πρόκειται για περίπτωση αζήμιας απόλυσης που έχει διαπλαστεί νομολογιακά. Σύμφωνα με τη θέση των δικαστηρίων, ο μισθωτός απολύεται έγκυρα, χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις του νόμου (αποζημίωση, έγγραφος τύπος), όταν με τη συμπεριφορά του επιδιώκει να προκαλέσει την καταγγελία με σκοπό να λάβει την προβλεπόμενη αποζημίωση. Η αντισυμβατική συμπεριφορά του μισθωτού δεν είναι αρκετή από μόνη της για την έγκυρη απόλυση, αλλά απαιτείται επιπλέον δόλος, που μπορεί να συνίσταται π.χ. σε άρνηση εκτέλεσης εργασίας, συχνές αδικαιολόγητες απουσίες κ.ο.κ.Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις