Τι πρέπει να ξέρετε για το φόρο διαμονής

Πρώτη Δημοσίευση: 11/02/2018 17:34 - Τελευταία Ενημέρωση: 11/02/2018 17:34
Προσοχή, πρέπει να εκδίδεται ξεχωριστό στοιχείο
 
Ο Φόρος Διαμονής είναι εδώ από την 1η/1/2018, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 4389/2016.
 
ΠΟΙΟΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΦΟΡΟ
Ο φόρος διαμονής βαρύνει το διαμένοντα (πελάτη) που έκανε χρήση του δωματίου ή του διαμερίσματος και επιβάλλεται μετά τη διαμονή του στο κατάλυμα και πριν από την αναχώρησή του από αυτό.
 
ΠΟΙΟΣ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟ
- Η απόδοση του φόρου γίνεται από την  επιχείρηση στην οποία ανήκει το ξενοδοχείο ή το διαμέρισμα
-Αποδίδεται από τις υπόχρεες επιχειρήσεις στη φορολογική διοίκηση, με μηνιαίες δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης του ειδικού στοιχείου απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής
-Ο τύπος και το περιεχόμενο του φόρου διαμονής, καθώς και το έντυπο, ορίζονται με την ΠΟΛ. 1015/2018.
 
ΠΟΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΦΟΡΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
α) Τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, ήτοι τα ξενοδοχεία που είναι εγκαταστάσεις διαμονής που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε δωμάτια ή σε διαμερίσματα ενός ή δύο ή περισσότερων χώρων με λουτρό, κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, παραμονής των πελατών και αίθουσα παροχής, τουλάχιστον, πρωινού γεύματος
β) Τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα, ήτοι τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε δωμάτια ή και σε διαμερίσματα ενός ή δύο ή περισσότερων χώρων με λουτρό.
 
ΠΟΣΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΟΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση του δωματίου, σουίτας, διαμερίσματος ή ενιαίας κατοικίας.
α. Σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα:
1-2 αστέρων 0,50 ευρώ
3 αστέρων 1,50 ευρώ
4 αστέρων 3,00 ευρώ
5 αστέρων 4,00 ευρώ
β. Σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα:
1-2 κλειδιών 0,25 ευρώ
3 κλειδιών 0,50 ευρώ
4 κλειδιών 1,00 ευρώ
 
ΠΟΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ
1. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
2. Ξενώνες φιλοξενίας νέων
3. Σύνθετα τουριστικά καταλύματα: Σύνθετα τουριστικά καταλύματα είναι τα ξενοδοχειακά καταλύματα που ανεγείρονται σε συνδυασμό: α) με τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και β) με εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής.
4. Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condo hotels)
5. Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο Π.Δ. 33/1979.
6. Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα - τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες): Ως τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) ορίζονται μονοκατοικίες, επιφάνειας τουλάχιστον 80 τ.μ., οι οποίες έχουν ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση και παρουσιάζουν αυτοτέλεια οικοπέδου/γηπέδου και κτίσματος. Δομούνται με όρους δόμησης κατοικίας
7. Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα - τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες: Ως τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες ορίζονται μεμονωμένες ή σε συγκρότημα μονοκατοικίες, επιφανείας τουλάχιστον 40 τ.μ. εκάστη, με αυτοτέλεια λειτουργίας και ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση. Δομούνται με όρους δόμησης κατοικίας.
 
Η ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟ
Σε περίπτωση δωρεάν παροχής υπηρεσιών διαμονής δεν επιβάλλεται φόρος.
 
ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
-Η είσπραξη του φόρου θα γίνεται με την έκδοση ξεχωριστού εδικού στοιχείου (απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής) προς τους διαμένοντες. Το ποσό που θα αναγράφεται στο ειδικό στοιχείο - απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής δε θα επιβαρύνεται με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
- Εκδίδεται πάντοτε προς το χρήστη του δωματίου ή του διαμερίσματος, μετά τη διαμονή του σε αυτό και πριν την αναχώρησή του
-Σε περίπτωση περισσότερων διαμενόντων στο ίδιο δωμάτιο ή διαμέρισμα, το ειδικό στοιχείο εκδίδεται σε έναν εξ αυτών
-Είναι δυνατό να εκδίδεται και συγκεντρωτικά το ειδικό στοιχείο, όταν ο φόρος διαμονής αφορά στη χρήση περισσότερων του ενός δωματίων ή διαμερισμάτων και το παραστατικό πώλησης (απόδειξη, τιμολόγιο) για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών εκδίδεται για το σύνολο των δωματίων ή διαμερισμάτων προς έναν εκ των διαμενόντων ή προς τρίτο.
 
ΤΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η (ΕΙΔΙΚΗ) ΑΠΟΔΕΙΞΗ
Το «ειδικό στοιχείο απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής» περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία:
-ημερομηνία έκδοσης
-επωνυμία
-διεύθυνση και ΑΦΜ της επιχείρησης
-ονοματεπώνυμο διαμένοντα προς τον οποίο εκδίδεται
-ημερομηνίες που αφορά η διαμονή
-συνολικό ποσό φόρου διαμονής
-αριθμό και  ημερομηνία του παραστατικού πώλησης (απόδειξη, τιμολόγιο) που εκδόθηκε για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών.
 
Του Παναγιώτη Ξεροβάσιλα
Οικονομολόγου - Νομικού Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις