Προσοχή στην κατάθεση αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες

Πρώτη Δημοσίευση: 26/01/2017 09:53 - Τελευταία Ενημέρωση: 26/01/2017 09:53
Ιδιαίτερη προσοχή θέλει από τους πολίτες η κατάθεση αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες, αφού πρέπει να τηρήσουν όλες τις προϋποθέσεις που έχουν ορισθεί.
Η προθεσμία για την ηλεκτρονική κατάθεση των αντιρρήσεων έχει αρχίσει ήδη να τρέχει από τη Δευτέρα και τελευταία ημέρα υποβολής για τους κατοίκους του εσωτερικού είναι η 23η Μαρτίου του 2017, ενώ για τους κατοίκους του εξωτερικού η 12η Απριλίου 2017.
Πρόκειται για μια διαδικασία που δεν μπορεί να θεωρηθεί εύκολη και οι περισσότεροι πολίτες θα αναγκαστούν να αναζητήσουν βοήθεια από ανάλογο τεχνικό σύμβουλο.
 
Ειδικό τέλος
Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνο ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, με τη συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, με χρήση διαδικτυακής εφαρμογής.
Για την υποβολή αντίρρησης είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των γεωγραφικών συντεταγμένων των κορυφών του πολυγώνου/γεωτεμαχίου της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας και η μορφή, καθώς και το εμβαδόν της.
Επίσης, για την υποβολή αντίρρησης καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος, το ύψος του οποίου υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της έκτασης που αφορά αυτή.
Το ύψος του ειδικού τέλους έχει ως εξής:
-Για εμβαδόν έκτασης έως και 100 τ.μ., 20 ευρώ
-Για εμβαδόν έως και 1.000 τ.μ., 45 ευρώ
-Για εμβαδόν πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.000 τ.μ., 135 ευρώ
-Για εμβαδόν πάνω από 5.000 τ.μ. έως και 20.000 τ.μ., 450 ευρώ
-Για εμβαδόν πάνω από 20.000 τ.μ. έως και 100.000 τ.μ., 900 ευρώ
-Για εμβαδόν πάνω από 100.000 τ.μ. έως και 300.000 τ.μ., 1.800 ευρώ
-Για εμβαδόν μεγαλύτερο των 300.000 τ.μ., 3.600 ευρώ. 
Η μη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων καθιστά την αντίρρηση απαράδεκτη.
Επίσης, για να θεωρείται μια αντίρρηση ως επιτυχής θα πρέπει να:
-έχει καταβληθεί το Ειδικό Τέλος άσκησης αντιρρήσεων
-έχει εκτυπωθεί το Αποδεικτικό Υποβολής αντιρρήσεων
-έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα έγγραφα στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ, είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά. 
Τα έγγραφα αυτά είναι:
-υπογεγραμμένο το αντίγραφο της αντίρρησης
-τα έγγραφα για την απόδειξη του έννομου συμφέροντος
-οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει ο ενδιαφερόμενος ότι αποδεικνύει ή υποστηρίζει τους ισχυρισμούς του
-φωτοαντίγραφο του παραστατικού που πιστοποιεί την καταβολή του αναλογούντος ειδικού τέλους.
-στο φάκελο αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν.
 
Και σε έντυπη μορφή
Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην αμφισβήτηση τόσο της γεωγραφικής θέσης της αποτύπωσης όσο και του χαρακτήρα των εμφανιζομένων στο χάρτη εκτάσεων.
Κάθε αντίρρηση υποβάλλεται για το σύνολο ή μέρος των εκτάσεων δασικού/χορτολιβαδικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται εντός γεωτεμαχίου/πολυγώνου, επί του οποίου ο ενδιαφερόμενος επικαλείται έννομο συμφέρον. Για κάθε γεωτεμάχιο υποβάλλεται μία αντίρρηση.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ενδιαφερόμενος προτίθεται να προβεί σε αμφισβήτηση του χαρακτήρα εκτάσεων που περιλαμβάνονται σε διαφορετικά γεωτεμάχια, συμπληρώνει και υποβάλλει τόσες αντιρρήσεις όσες και τα γεωτεμάχια αυτά.
Ο υπολογισμός του εμβαδού των εκτάσεων των οποίων αμφισβητείται ο χαρακτήρας γίνεται αυτόματα από τη διαδικτυακή εφαρμογή υποβολής αντιρρήσεων.
Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να εισαχθούν στην ηλεκτρονική φόρμα αντιρρήσεων είτε τα στοιχεία των γεωγραφικών συντεταγμένων των κορυφών του γεωτεμαχίου είτε αρχείο DXF (κλειστή πολυγωνική δομή).
Ο ενδιαφερόμενος, αφού ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή της αντίρρησης σύμφωνα με τις ισχύουσες προθεσμίες, θα πρέπει εντός της συνολικής προθεσμίας και για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στο εξωτερικό, ήτοι μέχρι την 12 Απριλίου, να υποβάλει στο ΣΥΑΔΧ (αυτοπροσώπως, ή ταχυδρομικώς) τα έγγραφα που αναφέρθηκαν παραπάνω σε έντυπη μορφή.
Β.Β.


Σχόλια

Τελικα ουτε οι γερμανοι ουτε οι ευρωπαιοι θα μας τα παρουν αλλα οι λεχριτες και απατεωνες του συριζα να τους χαιρεστε γιδια

Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις