«Τρέχει» η προθεσμία για αποκατάσταση ζημιών από τις πλημμύρες στο Δήμο Οιχαλίας

Πρώτη Δημοσίευση: 07/04/2016 15:41 - Τελευταία Ενημέρωση: 07/04/2016 15:41
Ένα χρόνο μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν σε περιοχές του Δήμου Οιχαλίας από πλημμύρες εκδόθηκε η ΚΥΑ των αρμόδιων υπουργών και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την οποία και γίνεται οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών και καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για αποκατάσταση ζημιών σε κτήρια. Οι πλημμύρες είχαν πλήξει την περιοχή στις 6 και 7 Μαρτίου του 2015.
Στεγαστική συνδρομή για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε κτήρια δικαιούνται όσα βρίσκονται εντός των Τοπικών Κοινοτήτων Διαβολιτσίου, Αγριλοβούνου και Μάνδρας της Δημοτικής Ενότητας Ανδανίας, της Τοπικής Κοινότητας Πολίχνης της Δημοτικής Ενότητας Μελιγαλά και της Τοπικής Κοινότητας Μάλθης της Δημοτικής Ενότητας Δωρίου.
Με την απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επισκευή ή την ανακατασκευή των κτηρίων, την αυτοστέγαση (αγορά έτοιμου ή υπό ανέγερση κτηρίου) ή την αποπεράτωση κτηρίου.
Η υλοποίηση της απόφασης έχει ανατεθεί στον Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Μεσσηνίας.
 
Δικαιούχοι
Οι ιδιοκτήτες (ή όλοι οι συνιδιοκτήτες) των κτηρίων στις συγκεκριμένες περιοχές που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες, προκειμένου να τους χορηγηθεί στεγαστική συνδρομή για την αποκατάσταση των ζημιών, πρέπει να υποβάλουν στο ΤΑΣ Μεσσηνίας αρχική αίτηση για τη διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτήριο, εφόσον επιθυμούν τον έλεγχό του και την έκδοση έκθεσης χαρακτηρισμού του, εντός προθεσμίας 3 μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ.
Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 11 Μαρτίου 2016.
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτηρίου.
Διαφορετικά, για απευθείας έκδοση άδειας επισκευής και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής, η αίτηση πρέπει να κατατεθεί εντός προθεσμίας ενός έτους από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ. Η αίτηση θα συνοδεύεται από πλήρη φάκελο μελέτης επισκευής.
Δικαιούχοι στεγαστικής συνδρομής είναι οι ιδιοκτήτες κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα των κτηρίων που έχουν υποστεί βλάβες και χρήζουν επισκευής ή ανακατασκευής. Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, κάθε ιδιοκτήτης είναι δικαιούχος κατά το ποσοστό της ιδιοκτησίας του επί του οικοπέδου.
Η στεγαστική συνδρομή αποτελείται από 60% δωρεάν κρατική αρωγή που χορηγείται από το ΤΑΣ Μεσσηνίας και από 40% άτοκο δάνειο για τους δικαιούχους δανειολήπτες, που χορηγείται από τα πιστωτικά ιδρύματα.
 
Στεγαστική συνδρομή
Σε περίπτωση που στον ίδιο ιδιοκτήτη ανήκαν την ημέρα της πλημμύρας περισσότερες της μίας ιδιοκτησίες λειτουργικά ανεξάρτητες ως προς τη χρήση, είτε αυτές αποτελούν διηρημένες ιδιοκτησίες είτε όχι, δωρεάν κρατική αρωγή δικαιούται μόνο για μία από αυτές, την οποία επιλέγει ο ίδιος με υπεύθυνη δήλωσή του.
Για τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες χορηγείται το σύνολο της στεγαστικής συνδρομής εξ ολοκλήρου υπό μορφή άτοκου δανείου.
Για κατοικίες, αποθήκες οποιασδήποτε χρήσης, στάβλους, αγροτικά κτήρια καθώς και αγροικίες εποχιακής χρήσης, χορηγείται στεγαστική συνδρομή με ανώτατο όριο επιφάνειας τα 150 τ.μ. ανά λειτουργικά ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
Για ανεξάρτητους βοηθητικούς χώρους κατοικίας που συμπληρώνουν τη λειτουργικότητά της (χώροι υγιεινής, μαγειρεία κ.λπ.) χορηγείται στεγαστική συνδρομή για επιφάνεια μέχρι 6 τ.μ. και με ανώτατο όριο συνολικής επιφάνειας κατοικίας και βοηθητικού χώρου τα 150 τ.μ.
Για κλειστούς χώρους στάθμευσης (parking), χορηγείται συνδρομή μέχρι εμβαδού 15 τ.μ. Για ιερούς ναούς χορηγείται επί του συνόλου της επιφάνειας του πληγέντος κτηρίου.
Για κτήρια επαγγελματικής χρήσης, κτηνοτροφικές μονάδες και αγροτικές αποθήκες, καθώς και κτήρια κοινωφελούς χρήσης, που ανήκουν σε Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή σε κοινωφελή ή σε φιλανθρωπικά ή σε ευαγή ιδρύματα ή σε σωματεία, η επιφάνεια (εάν είναι πάνω από 150 τ.μ.) θα διαιρείται σε τμήματα των 150 τ.μ.
Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που δε χορηγείται στο δικαιούχο δάνειο από πιστωτικό ίδρυμα ή ο ίδιος δεν επιθυμεί τη λήψη του, δύναται να λάβει μόνο τη δωρεάν κρατική αρωγή.
Για λεπτομέρειες όσον αφορά στο ύψος της στεγαστικής συνδρομής ανά περίπτωση κτηρίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από το ΤΑΣ Μεσσηνίας. 

Της Βίκυς Βετουλάκη Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις