Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 04/02/2019 19:55 - Τελευταία Ενημέρωση: 04/02/2019 19:55
ΚΑΤΑ χθεσινόν τηλεγράφημα της Υποδιοικήσεως Χωροφυλακής Μεσσήνης μεταξύ του χωρίου Ζαΐμογλι και Χάνι Μαχαιρά δύο ένοπλοι άγνωστοι ελήστευσαν τον Αριστ. Μυλωνάν, αφαιρέσαντες αυτού 900 δραχμάς.
 
ΚΑΤΟΠΙΝ διαταγής της Διοικήσεως οι διοικηταί των Υποδιοικήσεων Μεσσήνης και Πυλίας, τα Τμήματα Μελιγαλά, Φιλιατρών και Γαργαλιάνων και το μεταβατικόν απόσπασμα υπό τον Κουρίλαν έχουν τεθή εις κίνησιν προς ανακάλυψιν και σύλληψιν των αγνώστων.
 
ΟΣΟΝ αφορά στην προηγουμένην ληστείαν, μας παρέχεται η πληροφορία ότι εκ της επιτοπίου εξετάσεως δεν παρέχεται ενδόσιμον ότι αύτη είναι πραγματική, διότι επί του μέρους επί του οποίου διατείνεται ο παθών ότι εληστεύθη, ευρίσκοντο δύο αγροφύλακες δι’ υπηρεσιακούς λόγους, οίτινες θ’ αντελαμβάνοντο τους αγνώστους και θα τους συνελάμβανον.
 
-Ο Πανοσιολογιώτατος ιεροκήρυξ Μεσσηνίας Αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος Ανδρώνης παρέδωκεν εις το Φιλόπτωχον Σύλλογον Κυριών δραχ. 500 υπέρ των πτωχών.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου