Στο ΕΣΠΑ η ανάπλαση της οδού Πλαστήρα

Πρώτη Δημοσίευση: 17/09/2019 09:08 - Τελευταία Ενημέρωση: 17/09/2019 09:08
Σε συνέχεια πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, η Πράξη «Ανάπλαση οδού Πλαστήρα» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» με εισήγηση της Διαχειριστικής Αρχής και απόφαση του περιφερειάρχη, σύμφωνα με όσα δημοσιεύτηκαν τις προηγούμενες ημέρες στη "Διαύγεια".
Από τα οικονομικά στοιχεία του έργου φαίνεται ότι ο Δήμος Καλαμάτας δε θα επιβαρυνθεί σχετικά με την κατασκευή του, ενώ η υλοποίησή του θα αλλάξει την όψη της Δυτικής Παραλίας μέχρι τον Κορδία.
Επισημαίνεται πως η επιλογή του συγκεκριμένου έργου, η μελέτη που το αφορά, το σύνολο των εγκρίσεων, η επίβλεψη, η παραλαβή και η συντήρηση αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου Καλαμάτας. Δηλαδή, το έργο ανήκει στο Δήμο, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ενδιάμεση υπηρεσία τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Σημειώνεται πως μία από τις δύο περιοχές εστίασης της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καλαμάτας είναι η παραλιακή ζώνη, στην οποία τα τελευταία χρόνια επεκτείνεται ο ιστός της πόλης, τόσο από άποψη δόμησης όσο και από άποψη χρήσης από τους κατοίκους και τους επισκέπτες.
Ο μετασχηματισμός της παραλιακής ζώνης σε μια μείζονα υπερτοπική «πύλη» αποτελεί βασικό στοιχείο του οράματος της ΣΒΑΑ. Βασικός οδικός άξονας (προς τη δύση) της παραλιακής ζώνης είναι και η οδός Ν. Πλαστήρα, η οποία εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο τον οικισμό του Κορδία. Είναι οδός προσπέλασης προς οικιστική περιοχή, και φέρει κυκλοφορία από και προς τη δυτική ακτή της Καλαμάτας.
Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν με την πράξη «Ανάπλαση οδού Πλαστήρα» είναι:
*Η κατασκευή ενός ισόπεδου κυκλικού κόμβου στη θέση του υπάρχοντος τετρασκελούς ισόπεδου κόμβου, στη συμβολή της παραποτάμιας οδού Αρτέμιδος, της οδού Ευαγγελιστρίας, της οδού Νικολάου Πλαστήρα και της συνέχειας της οδού Αρτέμιδος προς τον αθλητικό χώρο του Δήμου Καλαμάτας
*Η εφαρμογή Τυπικής Διατομής Κύριας Συλλεκτήριας Οδού, που διατρέχει περιοχές Εκτός Σχεδίου Πόλης με βασική λειτουργία τη σύνδεση και με δυνατότητα εξυπηρέτησης παροδίων ιδιοκτησιών, στην οδό Νικολάου Πλαστήρα και συγκεκριμένα της εφαρμογής δίιχνης τυπικής διατομής, με θέσεις στάθμευσης στα δεξιά της οδού και ποδηλατόδρομο μήκους 390 μ. επί του αριστερού πεζοδρομίου
*Η σήμανση - ασφάλιση της οδού Νικολάου Πλαστήρα και του Ισόπεδου Κυκλικού Κόμβου για βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας και του επιπέδου λειτουργικότητας της οδού
*Η κατασκευή κλειστού δικτύου ομβρίων κατά μήκος της οδού για την αποστράγγιση - αποχέτευση του καταστρώματος και των παροδίων ιδιοκτησιών
*Ο ηλεκτροφωτισμός της οδού Ν. Πλαστήρα και του ισόπεδου κυκλικού κόμβου
*Η κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (κρασπεδόρειθρα, πεζοδρόμια κ.ά.).
Α.Π.Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις