Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Μάνης

Πρώτη Δημοσίευση: 21/06/2019 08:35 - Τελευταία Ενημέρωση: 21/06/2019 08:35
Τα επίσημα αποτελέσματα που εξέδωσε χθες το Πρωτοδικείο Καλαμάτας για τις αυτοδιοικητικές εκλογές στο Δήμο Δυτικής Μάνης, είναι τα εξής:
 
Δήμος Δυτικής Μάνης με πληθυσμό 6.945 και 21 έδρες
 
Δημοτική Ενότητα Αβίας με πληθυσμό 2.246 και 7 έδρες
 
Δημοτική Ενότητα Λεύκτρου με πληθυσμό 4.699 και 14 έδρες.
 
Τα αποτελέσματα των υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΝΗ». Ο επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού Γ’ ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ εκλέγεται Δήμαρχος.
 
Εκλογική Περιφέρεια Αβίας
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΟΜΗΡΟΣ) του ΗΛΙΑ έλαβε διακόσιους είκοσι δύο (222) σταυρούς προτίμησης
 
Εκλογική Περιφέρεια Λεύκτρου
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΛΥΜΠΕΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι εννέα (229) σταυρούς προτίμησης
2. ΧΡΗΣΤΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα επτά (157) σταυρούς προτίμησης
 
Αποτελέσματα Υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ'
«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΑΝΙΑΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Ε.Μ.Α.Σ)»
 
Εκλογική Περιφέρεια Αβίας
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ έλαβε τριακόσιους δέκα τρεις (313) σταυρούς προτίμησης
2. ΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους εβδομήντα οκτώ (278) σταυρούς προτίμησης
 
Εκλογική Περιφέρεια Λεύκτρου
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΜΑΡΑΜΠΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Δ’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού.
2. ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριακόσιους τριάντα πέντε (335) σταυρούς προτίμησης
3. ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα επτά (297) σταυρούς προτίμησης
4. ΧΡΗΣΤΕΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα τρεις (263) σταυρούς προτίμησης
 
Αποτελέσματα Υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΣΤ' «Ν.Ι.Κ.Η ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ»
Εκλογική Περιφέρεια Αβίας
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΜΠΑΣΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ ως επικεφαλής του συνδυασμού ΣΤ' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού
2. ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα έξι (336) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι τέσσερις (324) σταυρούς προτίμησης
 
Εκλογική Περιφέρεια Λεύκτρου
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΦΑΛΗΔΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα τρεις (183) σταυρούς προτίμησης
 
Αποτελέσματα Υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α' «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΝΗ»
 
Εκλογική Περιφέρεια Αβίας
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΚΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι (220) σταυρούς προτίμησης
 
Εκλογική Περιφέρεια Λεύκτρου
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Α' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού
2. ΣΑΞΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε διακόσιους ενενήντα δύο (292) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΤΣΟΥΛΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα ένα (141) σταυρούς προτίμησης
 
 
Αποτελέσματα Υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΝΗ»
 
Εκλογική Περιφέρεια Λεύκτρου
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΡΟΥΤΖΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ως επικεφαλής του συνδυασμού Ε' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού
2. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΑ ΙΟΥΛΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν τρεις (103) σταυρούς προτίμησης
 
Αποτελέσματα Υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β' «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ»
 
Εκλογική Περιφέρεια Λεύκτρου
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ως επικεφαλής του συνδυασμού Β' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού
 
Αποτελέσματα Υποψήφιων Συμβούλων Κοινότητας Αβίας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΚΩΣΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα πέντε (135) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης
 
Αποτελέσματα Υποψήφιων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΑΒΡΑΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε ενενήντα πέντε (95) σταυρούς προτίμησης
2. ΣΟΥΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης
 
Αποτελέσματα Υποψήφιων Συμβούλων Κοινότητας Αγίου Νικολάου
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα τρεις (143) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) σταυρούς προτίμησης
3. ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε ενενήντα πέντε (95) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΑΝΤΖΟΥΝΕΑΣ ΝΙΚΩΝ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε εβδομήντα δύο (72) σταυρούς προτίμησης
5. ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΑ ΑΘΗΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης
 
Αποτελέσματα Υποψήφιων Συμβούλων Κοινότητας Δολών
Αποτελέσματα Υποψήφιων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΦΑΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν δέκα τρεις (113) σταυρούς προτίμησης
2. ΦΑΣΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδομήντα δύο (72) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης
 
Αποτελέσματα Υποψήφιων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΝΤΑΒΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε ογδόντα πέντε (85) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΝΤΖΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς προτίμησης
 
Αποτελέσματα Υποψήφιων Συμβούλων Κοινότητας Εξωχωρίου
 
Αποτελέσματα Υποψήφιων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΚΥΒΕΛΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα επτά (97) σταυρούς προτίμησης
2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΙΤΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
 
Αποτελέσματα Υποψήφιων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΚΟΥΜΕΝΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΕΤΡΟΥΛΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης
 
Αποτελέσματα Υποψήφιων Συμβούλων Κοινότητας Κάμπου
Αποτελέσματα Υποψήφιων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα δύο (142) σταυρούς προτίμησης
2. ΝΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν δύο (102) σταυρούς προτίμησης
3. ΒΕΝΕΤΣΑΝΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίμησης
 
Αποτελέσματα Υποψήφιων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα (90) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΗΤΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εβδομήντα τέσσερις (74) σταυρούς προτίμησης
 
Αποτελέσματα Υποψήφιων Συμβούλων Κοινότητας Καρδαμύλης
 
Αποτελέσματα Υποψήφιων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΚΙΤΡΙΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς προτίμησης
2. ΦΟΥΝΤΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης
 
Αποτελέσματα Υποψήφιων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΟΝΗΡΕΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς
προτίμησης
 
Αποτελέσματα Υποψήφιων Συμβούλων Κοινότητας Νεοχωρίου
Αποτελέσματα Υποψήφιων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'
 
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΘΕΟΔΩΡΑΚΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα τέσσερις (194) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΤΕΡΝΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα (160) σταυρούς προτίμησης
2. ΧΟΝΤΖΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα (160) σταυρούς προτίμησης
4. ΣΑΡΑΝΤΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν δώδεκα (112) σταυρούς προτίμησης
5. ΖΕΡΒΑ ΑΘΗΝΑ συζ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης
 
Αποτελέσματα Υποψήφιων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΠΑΥΛΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν είκοσι οκτώ (128) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΠΑΣΟΥΚΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης
3. ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΑΛΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης
 
Αποτελέσματα Υποψήφιων Συμβούλων Κοινότητας Προαστίου
 
Αποτελέσματα Υποψήφιων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΓΚΙΟΥΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν έντεκα (111) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΟΥΛΗΜΕΝΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης
 
Αποτελέσματα Υποψήφιων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ συζ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΕΡΔΙΚΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης
 
Αποτελέσματα Υποψήφιων Συμβούλων Κοινότητας Σταυροπηγίου
Αποτελέσματα Υποψήφιων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α'
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα επτά (167) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΑΡΙΟΛΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν τρεις (103) σταυρούς προτίμησης
3. ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης
 
Αποτελέσματα Υποψήφιων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β'
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΜΠΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης
2. ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης
 
Αποτελέσματα Υποψήφιων Προέδρων Κοινότητας Αγίου Νίκωνος
1. ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Κοινότητας
 
Αποτελέσματα Υποψήφιων Προέδρων Κοινότητας Αλτομιρών
1. ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Κοινότητας
 
Αποτελέσματα Υποψήφιων Προέδρων Κοινότητας Θαλαμών
1. ΚΑΤΣΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα επτά (87) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Κοινότητας
 
Αποτελέσματα Υποψήφιων Προέδρων Κοινότητας Καρυοβουνίου
1. ΜΕΛΙΓΚΑΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Κοινότητας
 
Αποτελέσματα Υποψήφιων Προέδρων Κοινότητας Καστανέας
1. ΠΑΝΑΓΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν έξι (106) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Κοινότητας
 
Αποτελέσματα Υποψήφιων Προέδρων Κοινότητας Κέντρου
1. ΒΑΤΣΙΝΕΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ενενήντα επτά (97) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Κοινότητας
 
Αποτελέσματα Υποψήφιων Προέδρων Κοινότητας Λαγκάδας
1. ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εβδομήντα ένα (71) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Κοινότητας
 
 
Αποτελέσματα Υποψήφιων Προέδρων Κοινότητας Μηλέας
1. ΘΕΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ογδόντα πέντε (85) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Κοινότητας
 
Αποτελέσματα Υποψήφιων Προέδρων Κοινότητας Νομιτσή
1. ΚΥΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν ένα (101) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Κοινότητας
 
Αποτελέσματα Υποψήφιων Προέδρων Κοινότητας Πηγαδίων
1. ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδομήντα οκτώ
(78) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Κοινότητας
 
Αποτελέσματα Υποψήφιων Προέδρων Κοινότητας Προσηλίου
1. ΜΠΑΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Κοινότητας
 
Αποτελέσματα Υποψήφιων Προέδρων Κοινότητας Πύργου Καλαμών
1. ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Κοινότητας
 
Αποτελέσματα Υποψήφιων Προέδρων Κοινότητας Ριγκλίων
1. ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε ογδόντα (80) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Κοινότητας
 
Αποτελέσματα Υποψήφιων Προέδρων Κοινότητας Σαϊδόνας
1. ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Κοινότητας
 
Αποτελέσματα Υποψήφιων Προέδρων Κοινότητας Σωτηριανίκων
1. ΛΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΛΟΥΚΑ έλαβε εβδομήντα (70) σταυρούς
προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Κοινότητας
 
Αποτελέσματα Υποψήφιων Προέδρων Κοινότητας Τραχήλας
1. ΔΗΜΟΥΛΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Κοινότητας
 
Αποτελέσματα Υποψήφιων Προέδρων Κοινότητας Τσερίων
1. ΤΖΑΝΕΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εβδομήντα τέσσερις (74) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Κοινότητας
 Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις