Νίκος Αλεξανδρόπουλος: «Σχεδιασμός με τον άνθρωπο στο επίκεντρο»


Πρώτη Δημοσίευση: 04/02/2019 10:29 - Τελευταία Ενημέρωση: 04/02/2019 10:29
Ο υποψήφιος δήμαρχος Καλαμάτας Νίκος Αλεξανδρόπουλος επικεφαλής της παράταξης "Η Καλαμάτα του αύριο" προτείνει μια σειρά από μέτρα με σκοπό τη στροφή στους εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης και κατ' επέκταση τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών.
Ειδικότερα, στην παρέμβασή του σημειώνει τα εξής: "Η Καλαμάτα πρέπει να υιοθετήσει τη λογική ενός σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (SUMP). Αυτό το εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού σημαίνει 'Σχεδιασμός με τον άνθρωπο στο επίκεντρο', περιλαμβάνει ένα μακροπρόθεσμο όραμα για το σύστημα αστικής κινητικότητας που στοχεύει στην επίτευξη ενός συνόλου περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών στόχων, ενισχύει την ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των μέσων μεταφοράς παράλληλα με τη στροφή προς εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης.
 Αποσκοπεί στην ικανοποίηση των αναγκών κινητικότητας των ανθρώπων και των επιχειρήσεων στις πόλεις και τα περίχωρά τους για καλύτερη ποιότητα ζωής και μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μείωση της ρύπανσης και να δημιουργήσει πιο πράσινες αστικές περιοχές.
Σε αντίθεση με τις πιο παραδοσιακές προσεγγίσεις στον προγραμματισμό των μεταφορών, ένα σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας με ανάλυση της κυκλοφορίας, προβλέψεις, διαχείριση δεδομένων και προσομοίωση της κυκλοφορίας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή των κατοίκων των πόλεων (όπως επιχειρηματίες, ενώσεις, εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας, οργανώσεις πολιτών, δημόσιες αρχές κ.λ.π.) και στον συντονισμό των πολιτικών και μέσων σχεδιασμού (π.χ. μεταφορές, πολεοδομία, περιβάλλον, κοινωνικές υπηρεσίες, υγεία, ασφάλεια, ενέργεια, κ.λπ.). Επιπλέον, αναμένεται να υπάρξουν οφέλη με στόχο την υιοθέτηση πιο οικολογικών και υγιεινότερων επιλογών στον τομέα των μεταφορών όπως: (i) στην κυκλοφορία, (ii) ποδηλασία και ενεργητική κινητικότητα • iii) οδική ασφάλεια • και iv) δημόσιες συγκοινωνίες (οδικές και σιδηροδρομικές).
Σ' αυτό το σχέδιο οι πολίτες έχουν ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία σχεδιασμού όπου θα αξιολογούνται και θα επαναπροσδιορίζονται τα μέτρα ώστε κάθε φορά να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα με προϋπόθεση να ανατροφοδοτείται ο δημόσιος διάλογος".
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου