Αποκατάσταση βλαβών στο λιμάνι της Πύλου

Πρώτη Δημοσίευση: 20/06/2015 20:04 - Τελευταία Ενημέρωση: 20/06/2015 20:04
Στην απόφαση να υπογράψει προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Πύλου - Νέστορος, προκειμένου να εκτελεστεί η εργασία «Αποκατάσταση κρηπιδώματος νεοκλασικής προκυμαίας Πύλου», προχώρησε προ ημερών το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύλου.
Με την πρόταση που κατατέθηκε διαφώνησε το μέλος του Δ.Σ. Σοφία Αποστολοπούλου, η οποία εξήγησε πως δεν είναι αντίθετη στη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Πύλου-Νέστορος, αλλά υποστήριξε ότι η υλοποίηση των δημόσιων έργων πρέπει να γίνεται από δημόσιο κρατικό φορέα.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, σκοπός της προγραμματικής σύμβασης είναι η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύλου (κύριος του έργου) στο Δήμο Πύλου -Νέστορος (φορέας υλοποίησης).
Η υλοποίηση του έργου θα αποτελέσει ουσιαστική και ποιοτική παρέμβαση για τη βελτίωση και αποκατάσταση των υποδομών του λιμένα της Πύλου.
 
Αποκατάσταση βλαβών
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η αποκατάσταση των βλαβών που έχουν προκληθεί από τη διάβρωση στο θεμέλιο του κρηπιδότοιχου της νεοκλασικής προκυμαίας της Πύλου, που αποτελεί έργο άμεσης προτεραιότητας για το μνημείο του παραλιακού νεοκλασικού κρηπιδώματος.
Ο κρηπιδότοιχος βρίσκεται στη δυτική πλευρά της προκυμαίας και έχει μήκος 82,50 μ. περίπου.
Το κρηπίδωμα στο νότιο ανατολικό τμήμα του προβλήτα της Πύλου παρουσιάζει υποσκαφές - σπηλαιώσεις στον πόδα του, μετακινήσεις- καθιζήσεις- αποκολλήσεις των πωρόλιθων που μορφώνουν τη διατομή του κρηπιδώματος.
Σε τμήμα μήκους περίπου 25,20 μ. δεν διακρίνονται έντονες σπηλαιώσεις και υποσκαφές. Σε άλλο τμήμα, μήκους περίπου 8μ., όπου περιλαμβάνεται η βασιλική κλίμακα, οι υποσκαφές και σπηλαιώσεις είναι ιδιαίτερα έντονες. Στο θαλάσσιο πυθμένα βρίσκονται τμήματα των πωρόλιθων, που μόρφωναν τη διατομή του κρηπιδώματος.
Ιδιαίτερα στη θέση της σκάλας, η σπηλαίωση είναι τόσο έντονη που εκτείνεται σε όλο το πλάτος των πωρόλιθων, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί καθίζηση και αποκόλλησή τους.
Τμήματα από τους πωρόλιθους βρίσκονται στο θαλάσσιο πυθμένα.
Σε ένα άλλο τμήμα, μήκους περίπου 49,30 μ., παρατηρούνται κατά τμήματα θραύσεις και απώλειες τμημάτων των πωρόλιθων και καθίζηση λόγω σπηλαιώσεων, ιδιαίτερα στο μέσο του τμήματος. Οι σπηλαιώσεις εκτιμάται ότι εκτείνονται στο μεγαλύτερο μήκος του τμήματος αυτού.
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αναλυτικά είναι οι εξής:
-Πασσαλότοιχος από αλληλοτεμνόμενους πασσάλους εναλλακτικά οπλισμένου διαμέτρου 0,50 μ. στον πόδα του κρηπιδώματος και κεφαλόδεσμος ανά τμήματα αυτών με στάθμη στέψης έως τα +0,25 μ.
-Πλήρωση σπηλαιώσεων με χυτό ύφαλο σκυρόδεμα.
Το κύριο πλεονέκτημα της συγκεκριμένης λύσης, έναντι άλλων εναλλακτικών που εξετάσθηκαν, είναι ότι η αποκατάσταση, αφενός, των βλαβών στον πόδα του κρηπιδότοιχου και, αφετέρου, της λειτουργικότητας του κρηπιδώματος, γίνεται με την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση στο μνημείο του νεοκλασικού κρηπιδοτοίχου.
Η λύση που επιλέχθηκε είναι η βέλτιστη τεχνικοοικονομικά, δεδομένου ότι:
-η πλήρωση των σπηλαιώσεων με χυτό ύφαλο σκυρόδεμα σε συνάρτηση με τον πασσαλότοιχο, διασφαλίζει την οικονομία της κατασκευής. Ο πασσαλότοιχος κατασκευάζεται έως τη στάθμη +0,25, όπου εδράζονται οι ανώτεροι πωρόλιθοι του κρηπιδότοιχου. Η πλήρωση των σπηλαιώσεων κατά τη σκυροδέτηση του κεφαλόδεσμου επιτυγχάνει την εισροή του χυτού σκυροδέματος στα «κενά» που έχουν δημιουργηθεί κάτω από τους πωρόλιθους χωρίς διαρροές προς τη θάλασσα.
-αποκαθίσταται η λειτουργία του κρηπιδώματος, δεδομένου ότι είναι δυνατή η βυθοκόρηση του θαλασσίου πυθμένα χωρίς να επηρεάζεται η ευστάθεια του κρηπιδοτοίχου. Επιπλέον, η δυνατότητα αύξησης του ωφέλιμου βάθους του κρηπιδώματος σε συνδυασμό με τη σύνδεσή του με πλωτούς προβλήτες, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αύξηση της δυναμικότητας του κρηπιδώματος.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 123.000 ευρώ με ΦΠΑ 23% και το έργο θα πρέπει να έχει εκτελεστεί μέσα σε 90 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύλου όρισε ως μέλη του στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης τους Θεόδ. Χαραμαρά και Ηλία Γουρνά, με αναπληρωτές τους Ι. Σαρδέλη και Πελ. Αγγελόπουλο αντίστοιχα. 

Του Χάρη Χαραλαμπόπουλου  Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις