Χρηματοδότηση για βελτίωση αγροτικής οδοποιίας από το πρόγραμμα «Φιλόδημος» στο Δήμο Καλαμάτας

Πρώτη Δημοσίευση: 05/06/2019 17:43 - Τελευταία Ενημέρωση: 05/06/2019 17:43
Σε συνέχεια αιτήματος του Δήμου Καλαμάτας, με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση εντάχθηκε στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» το έργο με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Καλαμάτας».
Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου, το οποίο χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του κυρίου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του υπουργείου Εσωτερικών.
Το ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 868.000 ευρώ προ ΦΠΑ, το δε αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών αγροτικών οδών με οδοστρωσίες, ασφαλτικά και τσιμεντοστρώσεις στις Δημοτικές Ενότητες Θουρίας, Καλαμάτας, Άριος και Αρφαρών του Δήμου Καλαμάτας.Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις