Έργα σε Αύρας, Ηρώων & Ποσειδώνος

Πρώτη Δημοσίευση: 22/02/2018 09:04 - Τελευταία Ενημέρωση: 22/02/2018 09:10
Σήμερα, στις 10.00 το πρωί, θα υπογραφεί από το δήμαρχο Παναγιώτη Νίκα και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας το έργο «Ανακατασκευή πεζοδρομίων και φωτισμού, τμημάτων των οδών Αύρας, Ηρώων και Ποσειδώνος». Ανάδοχος είναι η εταιρεία ΤΕΡΚΑΤ, που προσέφερε έκπτωση 59,43%.  
Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 900.000 ευρώ με το ΦΠΑ και η χρηματοδότησή του, με πολύ ευνοϊκούς όρους, προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Με το έργο αυτό, ικανοποιείται χρόνιο αίτημα των κατοίκων για αναβάθμιση των ανωτέρω περιοχών. 

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ
Στα παραπάνω πρέπει να προστεθεί και η προσπάθεια βελτίωσης της εικόνας του πεζόδρομου Ποσειδώνος, στη μαρίνα Καλαμάτας, η οποία πραγματοποιείται με μικρές αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις, που αφορούν αφενός μεν στη βελτίωση του υπάρχοντος φωτισμού του πεζόδρομου με φώτα νέας τεχνολογίας (LED), στην αντικατάσταση των φθαρμένων πλακών επίστρωσης σε διάφορα σημεία του δρόμου, αλλά και στη σύνδεση του παραπάνω πεζόδρομου με την οδό Σαλαμίνος, με τη δημιουργία ενός πεζόδρομου πλάτους 5,0 μέτρων και μήκους 45 μέτρων, που περνά μπροστά από τα καταστήματα εστίασης «Λιμένι» και «Mangiona».

ΑΥΡΑΣ
Στη δυτική πλευρά της Αύρας δημιουργείται μια συνεχής διαγραμμισμένη ζώνη στάθμευσης επί της οδού, η οποία θα διακόπτεται στα σημεία εισόδων που οδηγούν σε χώρους στάθμευσης μέσα σε ακάλυπτους χώρους κατοικιών ή σε υπόγεια garage, ενώ στην ανατολική πλευρά δεν υφίστανται καθόλου θέσεις στάθμευσης, εφόσον η μελέτη προβλέπει εκεί, ουσιαστική αύξηση του ήδη μικρού σε πλάτος υφιστάμενου πεζοδρομίου, ιδιαίτερα μετά το Ο.Τ. 1368 (οδός Κοδριγκτώνος) και μέχρι την οδό Κρήτης.
Το πιο σημαντικό κομμάτι της μελέτης αφορά, όμως, στον ηλεκτροφωτισμό του δρόμου, που θα περιλαμβάνει νέου τύπου ιστούς ύψους 7,0 μέτρων με τα αντίστοιχα φωτιστικά σώματα τύπου LED. Οι ιστοί τοποθετούνται σε γραμμική διάταξη στη δυτική πλευρά του δρόμου, οι δε υπάρχοντες ξύλινοι στύλοι της ΔΕΗ στην ανατολική πλευρά, παραμένουν ως έχουν.
Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η μετατόπιση τεσσάρων ξύλινων ιστών στην ανατολική πλευρά, από την δυτική που είναι σήμερα.
Τέλος, σε ό,τι αφορά στο πράσινο, προβλέπεται η φύτευση δέντρων (μουριές) σε πλάτη πεζοδρομίων που είναι πάνω από 3,0 μέτρα.

ΗΡΩΩΝ
Η οδός Ηρώων, όπως και η Αύρας, διαπερνά σε όλο το μήκος της μια ανερχόμενη οικιστική περιοχή με μικρές και μεγάλες σε ύψος κατοικίες, ενώ στο νοτιότερο τμήμα της υπάρχει έντονη παρουσία από μικροκαταστήματα, λόγω της άμεσης γειτνίασης που έχει με το παραλιακό μέτωπο της οδού Ναυαρίνου.
Το πλάτος του δρόμου ποικίλλει (νοτιότερα στα τελευταία 100 περίπου μέτρα, αυτή στενεύει αρκετά), πράγμα το οποίο δυσχεραίνει σημαντικά την κίνηση των αυτοκινήτων, αλλά και την ασφαλή διέλευση των πεζών και λουομένων που κατευθύνονται από και προς την οδό Ναυαρίνου, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες που είναι αυξημένη η κίνηση στην περιοχή αυτή.
Δημιουργούνται, λοιπόν, και στις δύο πλευρές του δρόμου θέσεις στάθμευσης οχημάτων σε εσοχή, πλάτους 2,0 μέτρων, οι οποίες θα διακόπτονται μόνο στα σημεία των νόμιμων εισόδων που οδηγούν σε χώρους στάθμευσης μέσα σε ακάλυπτους χώρους κατοικιών ή σε υπόγεια garage.
Οι ζώνες στάθμευσης δημιουργούνται σχεδόν σε όλο το μήκος της οδού, εκτός των σημείων όπου η στάθμευση δεν είναι εφικτή λόγω του μικρού πλάτους των προτεινόμενων πεζοδρομίων, στα οποία η ασφάλεια των πεζών πρέπει να υπερισχύει της στάθμευσης των οχημάτων.
Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην προσβασιμότητα των ατόμων με κινητικά προβλήματα, προβλήματα όρασης κ.λπ., με την κατασκευή των απαραίτητων ραμπών και διαβάσεων και τη δημιουργία ζώνης όδευσης των ατόμων με δυσκολία όρασης, σε πλάτη πεζοδρομίων και οδεύσεις όπου μπορεί να αναπτυχθεί τέτοιου είδους δραστηριότητα, καθότι η όδευση των τυφλών πρέπει απαραίτητα να είναι ανεμπόδιστη για χώρο κατ' ελάχιστον 1,50 μέτρου από τον άξονα της πλάκας όδευσης.
Σε ό,τι αφορά στο πράσινο, προβλέπεται η φύτευση νέων δέντρων (γρεβιλέες) σε πλάτη πεζοδρομίων που είναι πάνω από 3,0 μέτρα. Τα παραπάνω δέντρα είναι ημιαειθαλή, παρουσιάζουν μεγάλη ανάπτυξη και έχουν πλούσια κόμη, στοιχείο απαραίτητο για ευχάριστο και άνετο περίπατο. Εκτός των νέων δέντρων υπάρχουν σήμερα και κάποια δέντρα σε πολύ καλή κατάσταση και με ωραίοι ίσκιο, που πρέπει οπωσδήποτε να διατηρηθούν, ασχέτως αν δε βρίσκονται στην άκρη του πεζοδρομίου. Κάποια άλλα, όμως, που το ριζικό τους σύστημα έχει δημιουργήσει πολλές και έντονες ανωμαλίες (ανυψώσεις) στα υπάρχοντα πεζοδρόμια, θα πρέπει μάλλον να απομακρυνθούν.
Σχετικά με τον αστικό εξοπλισμό, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπαυση των πεζών, με τη δημιουργία χώρων ξεκούρασης σε άνετα καθιστικά – παγκάκια και βρύσες πόσιμου νερού, στην τοποθέτηση κάδων μικροαπορριμμάτων ανά τακτά διαστήματα της διαδρομής και στη σωστή ενημέρωση των οδηγών με τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων με τους αντίστοιχους στύλους στήριξης.
Τέλος, αντικαθίστανται οι υπάρχοντες μεταλλικοί κάδοι οικιακών απορριμμάτων, με νέους κυκλικούς πέτρινους στην εξωτερική τους πλευρά κάδους, μεγάλης χωρητικότητας.

Α.Π. Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις