Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα στο Δήμο Δυτικής Μάνης

Πρώτη Δημοσίευση: 09/07/2013 19:41 - Τελευταία Ενημέρωση: 09/07/2013 19:41

Tο έργο «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΠ7» θα υλοποιήσει o Δήμος Δυτικής Μάνης, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, το οποίο απευθύνεται σε πολίτες της Ε.Ε. και υπηκόους τρίτων χωρών, ανεξαρτήτως καταγωγής, από την ηλικία των 16 ετών και άνω, που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
Εντάσσεται δε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες και τις πρακτικές κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται για την κοινωνική ένταξη των ίδιων και των οικογενειών τους.
Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης διαρθρώνεται στα επίπεδα: Α1 (διάρκειας 125 ωρών ), Α2 (διάρκειας 175 ωρών), Β1 (διάρκειας 185 ωρών) και Β1 με έμφαση στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου (διάρκειας 195 ωρών). Τα μαθήματα γίνονται σε όλους τους νομούς της Πράξης και παρέχονται δωρεάν.
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης. Για πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται καθημερινά και έως την Παρασκευή 12 Ιουλίου, στην υπεύθυνη Εκπαίδευσης, κα Μαρία Γιαννοπούλου, στο τηλέφωνο 6978170571 ή στο e-mail: [email protected] και για εγγραφές στα ΚΕΠ του Δήμου Δυτικής Μάνης.Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις