3.891 επιχειρήσεις και 16.963 εργαζόμενοι στη Μεσσηνία

Πρώτη Δημοσίευση: 11/01/2018 18:46 - Τελευταία Ενημέρωση: 11/01/2018 18:46
Το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δημοσιοποίησε για πέμπτη συνεχή χρονιά τα αποτελέσματα της ετήσιας κατάθεσης των καταστάσεων προσωπικού του συνόλου των επιχειρήσεων της χώρας που απασχολούν εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, όπως αυτές κατατέθηκαν ηλεκτρονικά κατά το διάστημα από 1 έως 21 Οκτωβρίου 2017.
Η ετήσια κατάθεση καταστάσεων προσωπικού έγινε για πρώτη φορά ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», το διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου 2013 έως 15 Νοεμβρίου 2013.
Παρουσιάζονται έτσι τα αποτελέσματα μιας ακόμη πρωτοποριακής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ». Δηλαδή, της αναλυτικής καταγραφής των επιχειρήσεων που απασχολούν μισθωτούς με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στην Ελλάδα και των εργαζομένων σε αυτές.
Η ετήσια κατάθεση των καταστάσεων προσωπικού, κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 21 Οκτωβρίου 2017, έγινε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ Α'/286/29-12-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Σε ό,τι αφορά την Πελοπόννησο και τη Μεσσηνία, οι αριθμοί καταγράφουν τα παρακάτω στοιχεία: Ο αριθμός επιχειρήσεων και παραρτημάτων αυτών, που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια, ανέρχεται σε 13.901, ενώ ο αριθμός των εργαζόμενων σε 65.186. Στη Μεσσηνία δραστηριοποιούνται 3.891 επιχειρήσεις μαζί με τα παραρτήματα αυτών, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων ανέρχεται σε 16.963.
Α.Π.Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις