Περίεργα πράγματα με έργο της Μεσσηνίας που δημοπρατήθηκε

Πρώτη Δημοσίευση: 20/07/2018 10:52 - Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2018 10:52
Πολύ ιδιαίτερη είναι η πορεία που έχει ακολουθήσει η δημοπράτηση ενός έργου ύψους περίπου 200.000 ευρώ στη Μεσσηνία. Ο διαγωνισμός έχει γίνει από το Φεβρουάριο, οι εκπτώσεις που δόθηκαν, τουλάχιστον οι δύο, είναι υπερβολικά μεγάλες, αλλά κανείς από τους δύο πρώτους προσωρινούς αναδόχους δεν παρουσιάστηκε για να υπογράψει σύμβαση, επιλέγοντας αμφότεροι να χάσουν τις εγγυητικές επιστολές που είχαν καταθέσει για να συμμετάσχουν.
Ο δε τρίτος μειοδότης (έρχεται η σειρά του να κληθεί να υπογράψει τη σύμβαση του έργου και έχει δώσει μικρότερη από τους προηγούμενους αλλά και πάλι μεγάλη έκπτωση) είναι αυτός που μετά το διαγωνισμό είχε ζητήσει να απορριφθούν οι προσφορές των δύο προηγούμενων.
 
Διαγωνισμός
Πρόκειται για το έργο «Καθαρισμός και μόρφωση πρανών ποταμού Άρι μέχρι πηγές (2017)», προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 198.387,09 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. Το έργο δημοπρατήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας φέτος στις 22 Φεβρουαρίου.
Στο διαγωνισμό κατατέθηκαν προσφορές από τέσσερις ενδιαφερόμενους. Ο πρώτος κατέθεσε έκπτωση 77%, ο δεύτερος 70%, ο τρίτος 45% και ο τελευταίος 18%. Προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο πρώτος ενδιαφερόμενος εργολάβος, με μέση έκπτωση 77%. Ακολούθως ο τρίτος ενδιαφερόμενος με την έκπτωση του 45% κατέθεσε, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος και καταβάλλοντας το ανάλογο παράβολο, ένσταση, με την οποία ζητούσε την ακύρωση των δύο πρώτων ενδιαφερομένων που είχαν καταθέσει τις μεγαλύτερες εκπτώσεις και την ανάδειξη αυτού ως προσωρινού μειοδότη.
 
Δεν εμφανίσθηκε κανένας
Η επιτροπή διαγωνισμού εισηγήθηκε την απόρριψη της ένστασης, καθώς έκρινε ότι οι λόγοι που επικαλείται είναι αβάσιμοι, και στα τέλη Απριλίου με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου απορρίφθηκε. Στη συνέχεια κλήθηκε ο πρώτος εργολάβος που είχε προσφέρει 77% να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες υπογραφής της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.
Όμως, η προθεσμία που προβλέπεται παρήλθε άπρακτη, η υπηρεσία έστειλε νέα ειδοποίηση, αλλά συνέβη και πάλι το ίδιο. Ο εργολάβος δεν ανταποκρίθηκε και έτσι η επιτροπή διαγωνισμού εισηγήθηκε να απορριφθεί η προσφορά του και να καταπέσει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του στο διαγωνισμό, ύψους 3.968 ευρώ. Ταυτόχρονα να κληθεί ο αμέσως επόμενος στη σειρά μειοδότης για να αναλάβει το έργο. Ούτε, όμως, και ο εργολάβος με το ποσοστό έκπτωσης 70% ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα και, μάλιστα, χωρίς να προβεί σε καμία σχετική ενημέρωση.
Μετά κι από αυτό η επιτροπή διαγωνισμού εισηγήθηκε πριν από μερικές ημέρες στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου να απορριφθεί η προσφορά και αυτού του μειοδότη, να καταπέσει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ύψους 3.968 ευρώ και να κληθεί ο τρίτος στη σειρά μειοδότης να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να αναλάβει το έργο. Αυτός, δηλαδή, που είχε καταθέσει έκπτωση 45%, αλλά και την ένσταση για ακύρωση των άλλων δύο εργολάβων.
Την εισήγηση δέχτηκε η Οικονομική Επιτροπή και, μάλιστα, ζητά ο διευθυντής της αρμόδιας υπηρεσίας και η Επιτροπή να ζητήσουν βελτίωση της προσφοράς.
 
Της Βίκυς Βετουλάκη
 Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις